logo

产品展厅 工程应用案例 更多

 • E60系列

 • 特殊用途接触器和...

 • C70系列

 • FR-D700

 • M700V系列

 • 电磁接触器和热继...

 • 小型断路器

 • M70V系列

 • FR-E700

 • M80系列

 • FR-F700

 • 可编程控制器

 • FX-PLC

 • 运动控制及伺服

 • 运动控制器

 • 人机界面

 • 塑壳和漏电断路器

 • 伺服放大器

 • L-PLC

 • Q-PLC

 • FR-A700

 • 变频调速器

 • 低压空气断路器

  • 棒料生产尽在掌控

  • 继交换式工作台之后产能的再次提升

  • 整合多种设备提升管理效益

  • 卧加改造

  • 大型龙门改造

  • 调试案例

  • 日本原装OKUMA车床改造